”Utmaningens” nästa steg: Förslag till IFK Göteborgs styrelse kring hantering av inkomna gåvo-medel   Leave a comment

 

IFK i Europa

Under torsdagen, nästan på dagen en vecka efter att supporter-initiativet ”Utmaningen” dragit igång, kontaktas IFK Göteborgs ekonomichef Lena Mattsson. Anledningen till kontakttagande är i grunden – att ha alla nödvändiga fakta på bordet, då ett förslag kring hantering av inkomna gåvo-medel till IFK Göteborg börjar ta form. Förslaget växte fram efter att måndagens årsmöte redovisat inkommen summa på 163.000:- (under torsdagen en summa som, enligt Mattsson nått upp till drygt 192.000:-). En summa som av många applåderats både högt och lågt, men som vid tillfället inte hittat färdig form hos mottagaren IFK Göteborg. Initiativtagare Lotta von Linnemann (administratör på Facebook-sidan En annan del av Blåvitt…) hörs i Blåvittpodden ungefär samtidigt som IFK Göteborg går ut med följande information på sin hemsida: 

”På nästkommande styrelsemöte ska en diskussion föras hur gåvorna bäst ska komma att användas.”

Något som vid tillfället framgick tydligt från många olika håll, var just det som ovan citat trycker på, och med all rätt: för en diskussion om hur inkomna gåvo-medel bäst ska användas behövs. I den vevan, efter att tillsammans med Linnemann ha ägnat hela helgen åt att bevaka flödet mot IFK Göteborgs gåvo-konto, föddes en första tanke om att lägga ett förslag, riktat direkt mot IFK Göteborgs styrelse. Mycket för att få med ett antal olika, vad som ska visa sig – för supportrar viktiga punkter:

  1. Säkerhetsaspekt: Inga diffusa ”svarta hål”, tack. Låsning av medel gäller.
  2. Öronmärkta medel: Låsta under lång tid, för ett för föreningen specifikt syfte.
  3. Besparingsform: Medel som bidrar direkt till en ökning av föreningens kapital.

Vid en närmare genomgång av IFK Göteborgs stadgar  samt kompletterande samtal med personer kunniga på området, synas ett för ändamålet passande verktyg lite extra i fogarna. Nämligen IFK-fonden (punkt nummer åtta).

Då IFK-fonden först upprättades var det med följande syfte:

8.1.1 Fondens ändamål är att åt föreningen skapa ekonomisk trygghet och att fondens innehåll ska användas då föreningen råkat i ekonomiskt trångmål eller föreningens framtid och idrottsliga verksamhet står på spel.

Ett syfte som rimmar väl med den typ av initiativ som just nu genomförs från supporterhåll. Då säkerhet för fonden, liksom krav på långsiktighet och en form för besparingar (se punkter ovan) synas närmare, framkommer snart en bild som är snudd på exakt lik vad som efterfrågas:

8.1.4 Fonden förvaltas av en vid årsmötet vald kommitté på tre (3) personer, därav minst en (1) ledamot måste tillhöra styrelsen. Kommittén väljes på ett (1) år i sänder och kommitté- ledamot ska ha tillhört och fullgjort sina skyldigheter till föreningen under minst tio (10) år.

8.1.5 För fondens medel ansvarar kommittén, vilken är underkastad samma ansvarighet och revision som föreningens styrelse.

8.1.6 Fondens medel bör placeras på bank eller i värdepapper med betryggande säkerhet.

8.1.7 Fond får disponeras när styrelse, revisorer och fondkommitté är eniga om att medel till föreningens fortsatta arbete är behövliga.

8.1.8  Endast fondkommitténs tre (3) ledamöter tillsammans äga rätt att uttaga fondens i bank innestående medel.

I årsskiftet förvaltade IFK-fonden över två- och en halv miljon kronor. Fonden bidrog under 2017 med en kapitalökning på 325.000:- till föreningens egna kapital. Att se gåvo-medel från IFK Göteborgs supportrar, som på ett säkert sätt, under lång tid, tillfaller föreningens egna kapital är i sig så långt ifrån diffusa ”svarta hål” som det går att komma. När insamlade medel på sikt omsätts till konkret handling kanske det är till något så centralt som ett återköp av Kamratgården. Varför inte?

——————————

IFK-fonden är värd sin plats som – ett av de alternativa förslag lämpliga att lyfta, då IFK Göteborgs styrelse på kommande styrelsemöte diskuterar frågan närmare. Det är min personliga förhoppning att framtaget förslag tas med i kommande diskussion och att supportrars fokus på: säkerhet, långsiktighet och besparingsform tas i beaktande.

Efterföljande kommunikation från styrelsen, riktad mot det faktiska upphovet till frågan – IFK Göteborgs bidragande supportrar, ses redan i detta nu som ytterst välkommen.

Postat 09/03/2018 av guldalex i Okategoriserade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: